V roce 2020 byla zahájena rekonstrukce administrativní budovy. Nově vznikly prostory pro učiliště a  zázemí investora. Rekonstrukce byla v roce 2021 úspěšně zkolaudována.