V roce 2018 byl vypracován projekt na novostavbu rodinného domu. V roce 2019 byla zahájena výstavba rodinného domu a v roce 2021 byla stavba dokončena do fáze kolaudace. Na tuto novostavbu byla využita možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám.