V roce 2017 byl vypracován projekt na komplexní rekonstrukci budovy bývalého tábora. Počítáno bylo s využitím stávající železobetonové desky a obvodových stěn. V zimě 2018/2019 při velké sněhové nadílce a silném větru došlo k zhroucení sbíjených vazníků a narušení nosných stěn objektu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto k odstranění všech konstrukcí a započetí nové výstavby objektu. Každý rok se provádí potřebné stavební úkony tak, aby bylo maximálně využito finančních prostředků investora. S ohledem na záměr investora – restaurace s ubytováním, je investice do tohoto odvětví velmi riskantní.